Bådklubben Vidå

Medlemskab

Kontingent for aktivt medlemskab kr.      800
Aktivt indmeldelsesgebyr kr.      800
Arbejdsdepositum Kr.     500
Kontingent for passivt medlemskab kr.        50
Rykker gebyr ved manglende betaling kr.        50
Kollektiv ansvarsforsikring kr.      150
Leje af bådtrailer pr. gang kr.      100
Leje af klubhus i sejlads sæsonen kr.      400
Leje af klubhus udenfor sejlsæsonen kr.      600
Nøgle til klubhus kr.      100
Klubstander kr.      100